top of page

Darganfod Map Mynyddoedd Cambrian

Adventure Beyond (Pre-booking essential)

Adventure Beyond (Pre-booking essential)

Hafod, Cwmystwyth, SY25 6DX
01239 612133
Big Sky Bushcraft

Big Sky Bushcraft

Trefeglwys, SY17 5QQ
07896 284890
Bryn Walking - Guided Walks

Bryn Walking - Guided Walks

Newtown, SY16 2DR
07881 365169
Cambrian Mountain Walks

Cambrian Mountain Walks

Devil's Bridge, Sy23 4BD
07966 947752
Cambrian Safaris

Cambrian Safaris

Llanafan, S|||Y23 4BD
01974 261425 / 07773 182001
CAM003 Map Only (with numbers).jpg
Llanddewi Brefi

Llanddewi Brefi

Llanddewi Brefi

Dewch i Landdewi Brefi. Pentref bach hanesyddol yng nghesail y mynydd ar lan Afon Brefi. Lle bach croesawgar wrth ymyl Craig y Foelallt a’r Afon Teifi gerllaw. Tair milltir o Dregaron. Yma ceir Eglwys Dewi Sant, capeli gan gynnwys capel bach Soar y Mynydd, llwybrau cerdded, dwy dafarn, siopau, llefydd i aros a pharc chwarae.

Llanddewi Brefi is a historic village on the River Brefi, with St David’s Church dating back to the 12th century with a collection of early Christian inscribed stones. Nestled in the foothills of the Cambrian Mountains in the Teifi Valley, it is an area of extraordinary natural beauty, with footpaths, chapels, public houses, shops and accommodation.

#cambrianmountains

Map
Towns
bottom of page