top of page

Darganfod Map Mynyddoedd Cambrian

Adventure Beyond (Pre-booking essential)

Adventure Beyond (Pre-booking essential)

Hafod, Cwmystwyth, SY25 6DX
01239 612133
Big Sky Bushcraft

Big Sky Bushcraft

Trefeglwys, SY17 5QQ
07896 284890
Bryn Walking - Guided Walks

Bryn Walking - Guided Walks

Newtown, SY16 2DR
07881 365169
Cambrian Mountain Walks

Cambrian Mountain Walks

Devil's Bridge, Sy23 4BD
07966 947752
Cambrian Safaris

Cambrian Safaris

Llanafan, S|||Y23 4BD
01974 261425 / 07773 182001
CAM003 Map Only (with numbers).jpg
Llanybydder

Llanybydder

Llanybydder

Mae Llanybydder yn dref farchnad hanesyddol wrth ymyl Afon Teifi. Ceir teithiau cerdded heddychlon gyda chyfle i wylio barcutiaid coch. Yn enwog yn rhyngwladol am ei farchnad geffylau misol. Mae hanes yr ardal yn cynnwys y Gaer Rhufeinig ac Eglwys Sant Pedr, sydd o darddiad canoloesol.

Llanybydder is an historic market town straddling the River Teifi, providing peaceful walks and the opportunity to watch red kites. Known internationally for its monthly horse fair. History of the area includes the Roman “Pen y Gaer” and St Peter’s Church which is of medieval origin.

#cambrianmountains

Map
Towns
bottom of page