top of page

Darganfod Map Mynyddoedd Cambrian

Adventure Beyond (Pre-booking essential)

Adventure Beyond (Pre-booking essential)

Hafod, Cwmystwyth, SY25 6DX
01239 612133
Big Sky Bushcraft

Big Sky Bushcraft

Trefeglwys, SY17 5QQ
07896 284890
Bryn Walking - Guided Walks

Bryn Walking - Guided Walks

Newtown, SY16 2DR
07881 365169
Cambrian Mountain Walks

Cambrian Mountain Walks

Devil's Bridge, Sy23 4BD
07966 947752
Cambrian Safaris

Cambrian Safaris

Llanafan, S|||Y23 4BD
01974 261425 / 07773 182001
CAM003 Map Only (with numbers).jpg
Tregaron

Tregaron

Tal-y-bont a Bont-goch

Tref farchnad hanesyddol yw Tregaron ar lan Afon Brennig. Mae’r sgwâr yn adnabyddus ar draws y byd a dyma lle saif cerflun yr Apostol Heddwch Henry Richard. Mae Tregaron yn enwog am drotian, Twm Siôn Cati, Cors Caron, Tregaroc a nifer o siopau unigryw. Cartref Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2020.

Tregaron is a historic market town on the banks of the River Brennig. The square is well-known throughout the world and this is where the statue of the Apostle of Peace, Henry Richard stands. Tregaron is famous for trotting, Twm Siôn Cati, Cors Caron, Tregaroc and many unique shops. Home of the 2020 National Eisteddfod of Wales.

#cambrianmountains

Map
Towns
bottom of page