top of page

Awyr Dywyll Mynyddoedd Cambrian 

Mae awyr dywyll berffaith glir yn aros am y daliwr constellan chwilfrydig i'r seryddwr a'r ffotograffydd astro. Mae awyr dywyll Mynyddoedd Cambrian allan o'r byd hwn. 

Mae Mynyddoedd Cambria yn cynnwys rhai o'r awyr dywyllaf yn Ewrop ac mae diddordeb yn tyfu gan ymwelwyr sy'n dewis yr ardal ddi-ben-ôl hon fel cyrchfan ar gyfer syllu ar y sêr.

 

Dewch i weld y cymylau Noctilucent sy'n crynu yn yr awyr ganol haf rhwng mehefin a diwedd Gorffennaf. Gaze yn awchu am y Llwybr Llaethog yn ymestyn yn fawr o'r gorwel i'r gorwel o'r hydref ymlaen. Mae myrdd o sêr yn sbâr mewn awyr ddu inky yn ystod misoedd y gaeaf a'r gwanwyn.Mae gan y Mynyddoedd Cambria hwn naw Safle Darganfod Awyr Dywyll sy'n hawdd eu cyrraedd mewn car ac sy'n rhydd o lygredd golau a wnaed gan ddyn. Os nad oedd hynny'n ddigon, mae Parc Awyr Dywyll Ryngwladol IDA (Ystâd Cwm Elan), ardal a gydnabyddir am "feddu ar ansawdd eithriadol neu nodedig o nosweithiau serennog ac amgylchedd nosol sydd wedi'i ddiogelu'n benodol ar gyfer ei dreftadaeth wyddonol, naturiol, addysgol, diwylliannol, a/neu fwynhad y cyhoedd.

Dewch i ddarganfod Llwybr Astro Mynyddoedd Cambrian. Mae naw Safle Darganfod Awyr Dywyll ar hyd y llwybr. Cliciwch ar y Canllaw Awyr Dywyll isod a dechreuwch gynllunio eich ymweliad nawr. Gwybodaeth ychwanegol ar gael gan www.cambrianmountainsdarkskies.co.uk
 

Yr haf hwn, cadwch lygad am Driongl yr Haf yn yr awyr deheuol. Dewch o hyd i'r sêr disglair Altair, Vega a Deneb, gan ffurfio triongl celestaidd. Hefyd, mae Deneb yn rhan o'r Northern Cross a elwir hefyd yn gontellan Cygnus.

Awyr Dywyll

Cambrian

Mynyddoedd

Diolch i Alyn Wallace am greu'r fideo yma i ni 

Os oes gennych ddiddordeb mewn elwa ar dwristiaeth awyr dywyll, cysylltwch â Dafydd ar: 01974 282255

#discoverdarkskies #cambrianmountainsdarkskies

Darllenwch fwy yma

Cliciwch yma i Lawrlwytho

Canllaw awyr dywyll PDF

bottom of page