top of page
strata-florida-abbey_49501497596_o.jpg

Darganfod Treftadaeth  

Gyda'u bryniau tonnog dramatig a'u cynefinoedd naturiol sy'n ymledu, mae Mynyddoedd Cambria, asgwrn cefn Cymru i'r dwyrain o Fae Ceredigion, yn cynnig ystod eang o brofiadau hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru.  

Mae ysbryd cymunedol yn ffynnu ac fe welwch lu o gorau ac eisteddfodau yn y rhan fwyaf o drefi a phentrefi. Yn hanesyddol, mae Mynyddoedd y Cambria wedi'u cloddio am blwm, arian ac aur gan deyrnasoedd, mynaich a rhagolygon i chwilio am gyfoeth, ac mae mwyngloddiau plwm Cwmystwyth, sydd ymhlith yr hynaf yn Ewrop, yn arbennig o eithriadol. Mae eu graddfa fawreddog a'u hymddangosiad apocalyptaidd bron yn eu gwneud yn werth ymweld â'r rhai sydd â diddordeb yn hanes a thirwedd fwy diwydiannol Mynyddoedd Cambria. Mae Mynyddoedd y Cambria yn gartref i Soar y Mynydd, capel Methodistiaid Calfinaidd, a'r capel mwyaf anghysbell yng Nghymru. Mae'n darparu gwasanaethau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn. Safle crefyddol arwyddocaol arall yw Abaty Ystrad Fflur ger Pontrhydfendigaid, abaty canoloesol mawreddog o'r 12fed ganrif lle mae cenedlaethau o dywysogion Cymru wedi'u claddu a lle gallwch ddysgu am y mynaich Sistersaidd a'r effaith ddramatig y maent wedi'i chael ar y dirwedd wledig hon.

Un o brif elfennau bywyd gwledig Mynyddoedd Cambrian yw amaethyddiaeth. Mae sioeau amaethyddol lleol, treialon cŵn defaid a gweithgareddau gwledig eraill yn dal i ffynnu. Sioeau amaethyddol lleol yw'r lle cyntaf i weld bywyd gwledig modern Mynyddoedd Cambria ar waith yn ogystal â Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, y digwyddiad amaethyddol mwyaf yn Ewrop a dyddiad allweddol yng nghalendr ffermio Cymru.

Cysylltiadau Treftadaeth

Dysgwch fwy yma

cambrian mountians podcast.jpeg

Gwrandewch ar Dafydd yn sôn am hanes a threftadaeth Mynyddoedd Cambria yma
https://cambrianmountainspodcast.podbean.com

#discoverdarkskies #cambrianmountainsdarkskies

Darllenwch fwy yma

bottom of page