top of page

Darganfod Delweddau

Lluniau | Photography: © Crown copyright (2018) Croeso Cymru/Visit Wales, Janet Baxter, Phill Stasiw, CAT/Keith Morris, Vale of Rheidol Railway, Cyngor Sir Gâr/Carmarthenshire County Council/Twm Siôn Cati.

Ceisiadau am y Cyfryngau 

Oriel 1

Oriel 2

Os hoffech ddefnyddio'r delweddau hyn i hyrwyddo Mynyddoedd Cambria, cysylltwch â ni fel y gallwn anfon y ddelwedd o'r ansawdd gorau sydd gennym atoch.

Byddem wrth ein bodd yn gweld y delweddau hyn ar eich gwefannau a'ch tudalennau cyfryngau cymdeithasol. Defnyddiwch #cambrianmountains ar eich cyfryngau cymdeithasol ac mae croeso i chi ddefnyddio logo Mynyddoedd Cambria ar hafan eich gwefan.

Gobeithio y byddant un diwrnod yn ysbrydoli ymwelwyr, hen a newydd i ymweld â Mynyddoedd Cambria i ddarganfod y rhan anhygoel hon o Gymru a'r DU.

E-bostiwch Dafydd i ofyn am eich delwedd heddiw

dyfodolcambrianfutures@gmail.com

bottom of page